بررسی نیازهای گلخانه
- Closed hy. System (سیستم های هیدروپونیک بسته – چرخشی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- بررسی نیازهای گلخانه (http://forum.smartbeen.com)
+-- انجمن: گلخانه های هیدروپونیک (کشت بدون خاک) (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=9)
+--- انجمن: سیستم های هیدروپونیک خاکدانه دار بسته (چرخشی) (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=22)
+--- موضوع: - Closed hy. System (سیستم های هیدروپونیک بسته – چرخشی) (/showthread.php?tid=30)- Closed hy. System (سیستم های هیدروپونیک بسته – چرخشی) - edwin - 2015/05/13

سیستمی که در آن محلول غذایی اضافی جمع آوری، اصلاح و برای استفاده مجدد به آن بازگردانیده میشود. در واقع محلول غذایی حالت چرخشی دارد.
لازم به یادآوری است که غالب سیستم های محلول (مایع) از نوع بسته یا چرخشی بوده و غالب سیستم های دانه بندی Aggregate از نوع باز Open میباشد.