بررسی نیازهای گلخانه
زرد شدن پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها - نسخه‌ی قابل چاپ

+- بررسی نیازهای گلخانه (http://forum.smartbeen.com)
+-- انجمن: بررسی علائم مشکوک (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: موارد مشکوک (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=36)
+--- موضوع: زرد شدن پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها (/showthread.php?tid=19)زرد شدن پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها - edwin - 2015/05/12

علائم کمبود آهن در خیار گلخانه ای:
این عناصر در تولید کلرفیل و به خصوص در عمل فتوسنتز و تنفس بسیار موثر است. آهن عنصری غیر متحرک در گیاه است. علائم کمبود آهن در گیاه شبیه کمبود منیزیم و ازت است با این تفاوت که علائم ابتدا در برگ های جوان به صورت کلروز یا زرد اتفاق می افتد. (زرد شدن پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها)


RE: زرد شدن پهنک برگ و سبز ماندن رگبرگ ها - realtor - 2018/10/18

اگر سوالی در زمینه خرید و فروش ملک دارید به لینک امضا مراجعه کنید
http://iranianrealtor.org/