بررسی نیازهای گلخانه
رطوبت برای طالبی در گلخانه - نسخه‌ی قابل چاپ

+- بررسی نیازهای گلخانه (http://forum.smartbeen.com)
+-- انجمن: میوه های گلخانه ای (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=51)
+--- انجمن: کشت طالبی در گلخانه (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=71)
+--- موضوع: رطوبت برای طالبی در گلخانه (/showthread.php?tid=149)رطوبت برای طالبی در گلخانه - edwin - 2016/01/22

  رطوبت نسبی:
رطوبت نسبی در چند روز اول انتقال نشاء ها به گلخانه بالا لیکن پس از آن رطوبت نسبی محیط گلخانه نباید زیاد باشد در غیر این صورت بیماریهای قارچی برگ ظغیان میکنند. بنابراین مانند خیار و گوجه فرنگی باید کنترل دقیقی روی رطوبت نسبی محیط گلخانه صورت بگیرد.