بررسی نیازهای گلخانه
کوپلینگ چیست ؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- بررسی نیازهای گلخانه (http://forum.smartbeen.com)
+-- انجمن: مراحل تولید - میوه، سبزیجات (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=7)
+--- انجمن: نکات عمومی (http://forum.smartbeen.com/forumdisplay.php?fid=24)
+--- موضوع: کوپلینگ چیست ؟ (/showthread.php?tid=1322)کوپلینگ چیست ؟ - alomak1297854 - 2018/06/09

برای اتصال در دو شافت که نیاز به انتقال نیرو دارند از کوپلینگ استفاده می نمایند . کوپلینگ باعث می گردد که شافتها از انتها به هم متصل شوند و این نکته قابل ذکر می باشد که کوپلینگ ها در حالت عادی اتصال مابین شافت ها را قطع نمی کنند و در صورتی منجر به قطعی می شود که از کوپلینگمحدود کننده گشتاور استفاده گردد این نوع از کوپلینگ ها در صورت مشاهده عبور بیش از حد مجاز باشد اتصال را قطع می کنند
مقاله کوپلینگ